Istorijat

 
 
Međunarodni Radio Srbija je jedina radio-difuzna stanica koja preko kratkih talasa emituje program u sve delove sveta na dvanaest jezika - engleskom, francuskom, nemačkom, ruskom, španskom, arapskom, albanskom, grčkom, italijanskom, mađarskom, kineskom i srpskom. To je jedna od najstarijih kratkotalasnih radio stanica, o čemu govori i podatak da je osnovana čak šest godina pre Glasa Amerike.

Emitovanje programa za inostranstvo sa ovih prostora počelo je 8. marta 1936. godine u Kraljevini Jugoslaviji, a neposredan povod za osnivanje kratkotalasnog radija bila je potreba suprotstavljanja fašističkoj propagandi. U novembru 1941. godine, za vreme okupacije Beograda u Drugom svetskom ratu, počela je rad SLOBODNA JUGOSLAVIJA, koja je do 1945. godine emitovala program iz grada Ufe na Uralu. Od 1945. godine program za inostranstvo emituje se u okviru Radio Beograda. Rešenjem vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije, osnovana je RADIO JUGOSLAVIJA koja je, u tom statusu, radila do januara 1954. godine, kada Radio Beograd ponovo preuzima emitovanje programa za inostranstvo. Odluka o osnivanju informativne radne organizacije Radio Jugoslavija doneta je 26. januara 1977. , a radio, kao posebna institucija, počinje rad 2. februara 1978. godine.

Radio Jugoslavija – Međunarodni Radio Srbija ima prezentaciju na Internetu od marta 1997. godine. Na adresi radioyu.org svakodnevno se može slušati i pratiti u pisanoj formi program na dvanaest jezika - srpskom, engleskom, nemačkom, ruskom, francuskom, španskom, italijanskom, grčkom, mađarskom, albanskom, arapskom i kineskom.

Stanica održava redovne kontakte sa slušaocima iz zemlje i inostranstva. U redakciju godišnje stigne nekoliko hiljada pisama iz svih krajeva sveta.

Domaći program Međunarodnog Radija Srbija, JU Radio, osnovan je 9. marta 1991. godine u trenutku kada su se odigravali veliki građanski protesti. Glavna ideja nastanka tog radija bila je da se ispuni praznina u etru nastala privremenim gašenjem Radija B92 i Radio Indexa, do kojeg je došlo tokom devetomartovskih događaja. JU Radio je tokom 90-tih godina bio jedan od najliberalnijih radija, a svojim programom jedan od najslušanijih u Beogradu.

U drugoj polovini 90-tih, JU Radio je u saradnji sa Radijem Crna Gora emitovao program i za područje ove republike, i po popularnosti i slušanosti nadmašio radijske programe na tom prostoru.

Krajem 90-tih Radio Srbija i JU Radio pod režimom Slobodana Miloševića i direktorovanjem Ivana Markovića, doživljavaju informativni sumrak. Nakon promena 5. oktobra 2000. godine, Radio Srbija i JU Radio vraćaju se normalnom radu, rukovođeni težnjom za dostizanjem visokih profesionalnih standarda.

Ju Radio je 16. oktobra 2006. godine prekinuo emitovanje, poštujući Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji i preporuke Saveta Republičke radiodifuzne agencije da stanice koje na konkursu nisu dobile frekvencije same obustave program. Ju Radio je medju 33 radio i TV stanice sa područja Beograda koje su konkurisale za dobijanje frekvencija, ali ih nisu dobile. Razlog zbog kojeg YU RADIO nije dobio frekvenciju, prema odluci RRA, je činjenica da je taj radio u državnom vlasništvu.

 

Copyright © The International Radio Serbia